Kérlek támogass minket. Köszönjük.

Adószám: 18656008-1-42
Számlaszám: 10404405-50526782-83541008

2017.03.28 14:56 - Álomkép Egyesület Autizmus

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma szakmai irányelve az autizmusról/autizmus spektrum zavarokról

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiadott – 2020. 01. 31. napjáig érvényes –autizmusról/autizmus spektrum zavarokról szóló szakmai irányelve szerint az alábbi terápiák hatékony javulást eredményeznek:

  1. Autizmus területén képzett szakemberek által végzett fejlődési-viselkedéses-oktatási és kognitív-viselkedéses megközelítést alkalmazó módszertanok egyénre szabott alkalmazása. EIBI, ESDM, TEACCH, illetve a jó színvonalon megvalósuló ABA alapú programok egyénre szabott kombinációja. A sikeresség szempontjából fontos a lehető legkorábbi kezdet, a heti 15-20 órás intenzitás, és a legalább 6-12 hónap időtartam, továbbá fontos a megfelelő szakember-autizmussal élő gyermek arány (1:1, vagy 1:2), valamint a család bevonása.
  2. Erősen strukturált környezet kialakítása, mely magában foglalja a tér, az idő, a tevékenységek és a társas környezet egyénre szabott strukturálását.
  3. Javasolt vizuális környezeti támpontok (pl. napirendek, vizuális időjelzők, folyamatokat megjelenítő vizuális algoritmusok) alkalmazása.
  4. Javasolt az otthoni alapú, szülő által végzett fejlesztés, amely hatékonyan segíti a szociális-kommunikáció fejlődését, különösen a közös figyelmi viselkedésekre.
  5. A kommunikáció fejlesztése terén ajánlott augmentatív-alternatív kommunikációs rendszerek (pl. Picture Exchange Communication System) és vizuális környezeti támpontok (pl. tárgyak, képek, írott nyelv) alkalmazása.

Fel kell ugyanakkor hívnunk a figyelmet arra is, hogy a napjainkban elérhető számos terápia közül nem mindegyik szolgálja a gyermek érdekét.

Vannak olyan terápiák is, amelyek autizmus specifikus hatékonyságára nem bizonyított, illetve tudományosan cáfolt: Delfin terápia, Hippo terápia, Kisállat terápia, Zene, Tánc; Auditoros Integrációs Tréning (AIT), Neurofeedback, Szenzomotoros integrációs tréningek.

Vannak olyan terápiák is, amelyek alkalmazása nem ajánlott, és különböző mértékű veszélyt jelentenek a gyermekre: Vitaminkúrák, Hiperbarikus oxigén terápia; Kombinált védőoltások elutasítása, Facilitált kommunikáció, Holding, Eliminációs diéták, Nehézfémek kivonása.

A koragyermekkori intervenció során elsőbbséget élvez a spontán kommunikáció, a szociális készségek és a játék. A beavatkozást a lehető legkorábbi időpontban meg kell kezdeni. A korai fejlesztést a gyermek életének valamennyi színterére ki kell terjeszteni (otthon, oktatási intézmény). A fejlesztés során be kell vonni a családtagokat, gondozókat és lehetőség szerint a tipikusan fejlődő kortársakat is. A beavatkozás eredményét folyamatosan ellenőrizni szükséges és szükség esetén módosítani. A gyermekkori ellátás során törekedni kell az inklúzióra. A vonatkozó kutatások egyértelműen támogatják az együttnevelést gyermekkorban, és vannak már tudományos bizonyítékok arra vonatkozóan is, hogy az integrációnak számos pozitív hatása van az autizmussal élő gyermekre.

Innen letölthető:

Eü. K. 2017.67.3.p.918-952


facebook twitter

leftgreyarrowELŐZŐ OLDAL KÖVETKEZŐ OLDALrightgreyarrow

Alapinformációk

Kategóriák

Autizmus

Életmód

Oktatás

Támogatóink