Kérlek támogass minket. Köszönjük.

Adószám: 18656008-1-42
Számlaszám: 10404405-50526782-83541008

2016.02.23 20:47 - Álomkép Egyesület Autizmus

Könyvajánlás – Theo Peeters: Autizmus : az elmélettöl a gyakorlatig

Peeters, Theo (1998): Autizmus : az elmélettől a gyakorlatig. Kapocs, Budapest, 275 p. Eredeti címe: Autisme. ISBN 963 7723 021

Egy kiváló szakkönyvre hívom fel az érdeklődők figyelmét, melyet elsősorban gyógypedagógusok és érintett szülők forgathatnak haszonnal. A szerző Theo Peeters 1943-ban született, munkássága, életútja is figyelemre méltó. Számos autizmussal foglalkozó kiadvány szerzője valamint ő alapította meg a belga autizmussal foglalkozó központot Antwerpenben „Opleidingscentrum Autisme” néven. A centrum igazgatójaként megszervezte a magas színvonalú belga ellátást és elismert pszichológusként sokat tett a szakemberek és a szülők képzéséért. E művével is nagy segítséget nyújt az autizmussal élők mindennapi problémáinak megértéséhez.

A kiadvány öt nagy fejezetben, melyeket további alfejezetekre osztott, ismertet meg bennünket e fejlődési zavar természetével. A szerző gondolatait sok találó példával illusztrálja, s ezzel hozzásegítheti a szülőket ahhoz, hogy jobban megértsék gyermekük problémáit. Az első fejezetben átfogó képet kapunk az autizmusról mint pervazív fejlődési zavarról. Az elméleti ismeretek mellett közérthető módon ismerteti a szükséges tudnivalókat, miközben megtudhatjuk, hogy hány embert érint ez a probléma és törekszik arra, hogy a szülők félreértéseit megelőzze.

A második fejezet elméleti háttért kínál a gondolkodás, az értelmi fogyatékosság, az autista gyermekekkel folytatott kognitív kísérletek, az észlelés, az érzékelés és a megértés korlátozott képessége, a gesztusok és az érzelmi kifejezések megértése témaköreiben. Ezt követően az elméleti tudnivalók megértésétől elvezeti az olvasót a pedagógiai beavatkozásig. Szemléletesen ismerteti a tér strukturálásának, az idő beosztásának fontosságát miközben az elvégzendő feladatok hogyanjára is válaszol. Kitér még a motivációs eszközökre, a konkrét jutalmakra.

A harmadik fejezet a kommunikációt járja körül – hasonlóan az előző fejezethez – először az elméleti tudnivalók (érintve az echoláliát), majd a pedagógiai lehetőségek bemutatásával (vegyes osztályok, vizuális segítség).

A negyedik fejezet a szociális interakcióval foglakozik. Az elméleti háttér után a pedagógiai beavatkozás pontjait olvashatjuk. Kitér a pervazív védelemre, az integráció, a normalizáció és a szegregáció kérdéseire. Ide kívánkozhat egyik alfejezet címe: „ A fogyatékos embereket olyanokként kell értékelnünk, amilyenek, nem pedig amilyenekké egy kis csoport tenni szeretné őket”.

Az utolsó, az ötödik fejezet a képzelőerő problémáját járja körbe elméleti és pedagógiai megközelítésben. Az elméleti ismeretek között kitér a repetitív és sztereotíp viselkedés, a korlátozott érdeklődési kör, a sztereotíp testmozgások, a tárgyak részei iránti megszállott érdeklődés, a rutinokhoz való túlzott ragaszkodás sajátosságaira. A pedagógiai beavatkozás alfejezetében hasznos gondolatokat kapunk e viselkedési problémák kiküszöbölésére.

A könyv végén a mellékletben hasznos bibliográfiát és idegen szavak, szakmai fogalmak magyarázatát találjuk.


facebook twitter

leftgreyarrowELŐZŐ OLDAL KÖVETKEZŐ OLDALrightgreyarrow

Alapinformációk

Kategóriák

Autizmus

Életmód

Oktatás

Támogatóink